Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn played in guitar maybe one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn guitar chords, you already visit to the best place.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn by Guitar Chords

1. Tuổi [Am] em vừa tròn đôi mươi mười [C] tám
Em cài mái tóc gọn [F] gàng, đi từng bước vững [Em] vàng
Trẻ [F] trung đôi [Am] mắt em mở [G] to
Trong vắt hàng mi xanh [F] thắm ơ hơ hò [E] ơ …

Thon thon lưng [G] em áo bà [C] ba
Vai em căng [F] lên vết hằn da
Nào ai có [G] ngờ chuyển thương tải đạn
Chẳng ai khác là, em đấy [E] mà
Chân em phơi [Am] phới bay trên hè [G] phố
Hồn em căng [F] gió (hà há) ơ hơ hò [E] ơ …

2. Hỡi [Am] em Sài Gòn là em [C] đó
Ôi thành phố tươi [F] trẻ, ôi thành phố Bác [Em] Hồ
Vẻ [F] vang em [Am] bước trên đường phố [G] xưa
In dấu bàn chân anh [F] Trỗi ơ hơ hò [E] ơ …

Theo gương cha [Dm] anh chống ngoại [C] xâm
Em mang trong [F] tim mối hờn căm
Hoà trong sóng [C] người võ trang xuống đường,
Cướp đoạt chính [G] quyền ơi [E] hò
Em như tia [Am] nắng, như ngọn lửa [G] thắm
Truyến tin chiến [F] thắng (hà há)

3. Cờ đỏ [Am] tươi ngày đêm dìu em xông [C] tới
Tay cầm súng, mang băng [F] đỏ trên đường phố Sài [E] Gòn
Đảm [Am] đang cô gái Thị Nghè Phú [G] Lâm
Mưa nắng cần lao khuya [F] sớm ơ hơ hò [E] ơ …

Em như con [Dm] chim giữa mùa [C] xuân
Lao trong mưa [F] bom chẳng dừng chân
Luồng trong khói [C] mù dáng em sáng loà, súng em sẵn [G] sàng

Bắn…, Ah xe tăng [Am] cháy ngay trên đường [G] phố
Của quê em [F] đó (hà há) ơ hơ hò [E] ơ …
Chiến công bừng [G] lên sáng như lòng [Am] em
—————–

If you want to study Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!