Bài ca hy vọng in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Bài ca hy vọng by Văn Ký” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Bài ca hy vọng guitar chords, you’ve visit to the best web site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Bài ca hy vọng music.

“Bài ca hy vọng” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Bài ca hy vọng by Văn Ký Guitar Chords

Từng [Em] đôi chim bay [C] đi tiếng ca rộn [D] ràng
Cánh chim xao [Bm] xuyến gió mùa [Em] xuân
Gửi lời chim yêu [Am] thương tới miền Nam quê [D] hương
Nhắn rằng ta ngày [G] đêm mong nhớ.

Ước [Am] mơ những [D] mùa xuân bóng [Em] dáng tương [Am] lai
Đường ta đi [D] lên xây đời trong hoa [G] thơm
Có [Em] mùa xuân [A] nào đẹp [D] bằng

Về [G] tương lai, [Am] ngày quê hương
Màu [G] xanh áo mới [D] chứa chan [Am] niềm tin
Đường ta [Bm] đi xanh thắm mộng [D] đời
Về [G] tương lai đàn [Am] chim ơi cùng [D] ta cất [C] cánh
Kìa ánh [Bm] sáng chân trời [Am] mới đang bừng [G] chiếu
Bốn phương gió [Am] mưa, buồn [D] thương
Mùa [Bm] đông và mây [D] mù sẽ [G] tan.
—————–

If you wanna learn Văn Ký Bài ca hy vọng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!