Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa in guitar acoustic version maybe one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa by Nguyễn Chính” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa guitar chords, you already visit to the right website.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa song.

“Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa by Nguyễn Chính Guitar Chords

Hãy [A]nói với muôn đời [E]sau
Về Hoàng Sa thiêng liêng về Trường Sa thiêng [A]liêng
Hãy luôn khắc ghi trong [D]tim rằng
Máu [Bm]xương Cha ông đã [E]thấm vào đảo xanh thiêng [A]liêng
Hoàng [D]sa,Trường [C#m]Sa, Hoàng [E]Sa, Trường [A]Sa
 
Lên vượt lên! Chiến [E]thuyền vang là vang pháo [A]dồn
Quân [D]reo dậy trời biển [E]Đông
[A]Hồn thiêng sống núi [E]cháu con Tiên Rồng
Hoàng [B]Sa,Trường [E]Sa. Hoàng Sa,Trường [A]Sa
 
Vang ầm vang trống [E]giục, Cha ông xưa phá [A]giặc
Chi [D]Lăng, Bạch Đằng, Đống [E]Đa.
[A]Ngàn năm bất khuất [E]chiến công oai hùng
[A]Hồn thiêng sông núi [E]Cháu con Lạc Hồng [A]
Hoàng [D]Sa- Trường [E]Sa. Hoàng Sa,Trường [A]Sa
—————–

If you wanna learn Nguyễn Chính Bài Ca Hoàng Sa Trường Sa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!