Áo Ấm Mùa Đông played in guitar maybe one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Áo Ấm Mùa Đông by Tim” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Áo Ấm Mùa Đông guitar chords, you already come to the best website.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Áo Ấm Mùa Đông” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Áo Ấm Mùa Đông by Tim Guitar Chords

Giờ nơi [Am]phương trời xa lòng em có [Em]nhớ đến anh nhiều không
[F]Nhũng lúc nhớ đến anh thì hãy viết [C]thư cho anh nhé [G]em
[Am]Anh vẫn thường hay mơ về em trong [Em]những giấc mơ từng đêm
[F]Nhớ đến em nhiều [G]nhớ chiếc hôn dịu [Am]êm
Dù ta [F]không bên nhau tình yêu vẫn [C]dâng trào
Vẫn ngọt [G]ngào và đầy khát khao như khi ta [E7]còn bên nhau
 
Ở nơi [Am]đó em có lạnh [F]không nhớ mặc [G]áo ấm trong mùa [Am]đông
Có thấy [C]buồn thì nghe anh [G]hát khúc hát nhớ [Dm]em
Từng đêm [Am]anh mong em về [F]đây yhiếu vắng [G]em tim anh héo [Am]gầy
Anh vẫn [C]chờ dù trong thương [G]nhớ tình yêu của [D]anh mãi yêu [Am]em
—————–

If you wanna learn Tim Áo Ấm Mùa Đông guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!