Anh vẫn đợi em played in ukulele maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “Anh vẫn đợi em by Ngọc Dương” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

If you are searching for Anh vẫn đợi em ukulele chords, you just visit to the right web.

Yups, ukulele is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play the song.

“Anh vẫn đợi em” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Anh vẫn đợi em by Ngọc Dương ukulele Chords

[C]Từ Khi đôi mình xa [G/B]nhau, cuộc [Am7]sống giờ em thế [Em/G]nào
Có còn đến [Fmaj9]nơi đôi ta hẹn [G]hò
Những ngày ấm [E7]êm đôi mình bên [Am7]nhau… Nhớ [F]không em! Hứ hứ [G]hư.
Giờ [C]đây mỗi người một [G/B]lối, Hạnh [Am7]phúc ai đang có [Em7]được. [C#dim] [Dm6]
Lối đi mà [G]em đã chọn, [E7]thì hãy vững [Am7]tin mà [G]đi em [F#mb5]nhé.
[Dm6]Anh vẫn ở đây dõi [D]bước theo [G]em
 
Đk:
Người anh từng [C]yêu ơi, [G/B]em phải thật hạnh [Am7]phúc đấy nhé
Sẽ [F]không còn anh bên cạnh, lắng [Fm6]nghe từng lời trong [G]trái tim em
Ngày mai dù [C]có gặp sóng [E7/G#]gió trên đường [Am7]đời
Thì em [Dm6]hãy tin rằng, ở đây [F]vẫn có [G]người chờ [C]em.
Thì em [Fm6]hãy tin răng, anh [G]vẫn đợi [C]em.
—————–

If you wanna study Ngọc Dương Anh vẫn đợi em ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!