Anh quân bưu vui tính played in guitar may be one of the best song you loved. Not only hearing the music but you can play “Anh quân bưu vui tính by Đàm Thanh” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Anh quân bưu vui tính guitar chords, you just come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Anh quân bưu vui tính” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Anh quân bưu vui tính by Đàm Thanh Guitar Chords

1. [Am] Mọi người đều [Dm] gọi tôi
[C] Là anh lính [Em] quân bưu vui tính nhất [Am] trên đời
Bởi vì họ [Dm] bảo tôi [C] là anh lính [Em] quân bưu hay hát, ấy [Am] hay cười
Tôi cười vì lòng tôi [Dm] vui, [G] tôi ca vì tôi chiến [C] thắng
Cánh chim bay là [Dm] tôi đảng chắp [Em] cho đôi chân tuyệt [Am] vời
Lòng vui theo gió reo tận đỉnh.

ĐK: Trường Sơn [Am] Tôi đi sau lưng ba lô trên vai khẩu súng yêu
[Dm] Bên này công văn nhà nước [Em] bên đây công văn trái tim
[Am] Ai dá da anh ai dà dà ai dá da anh ai dà dà
[Am] Cười chi anh nuôi yêu mến có thư, thư của anh đây
À cô quân [Em] y yêu qu‎ý có [A] thư, thư của cô đây
[Dm] Ai dá da ai dà dà [Am] ai dá da anh ai dà dà.

2. [Am] Nhiều ngày nhịn cả [Dm] cơm ăn
[C] Bụng tuy đói [Em] mắt hoa tôi vẫn cứ [Am] vui cười
Nhiều lần bị [Dm] giặc vây [C] là tôi [Em] đánh, đánh tan rồi tôi hát [Am] tiếp lời
Thư này là lệnh của trên, [G] thư đây là tin chiến [C] thắng
Có lá thư tình [Dm] yêu mà dán [Em] năm tem, ai dá da anh ai dà [Am] dà
Lòng tôi [Am] vui, vui theo cuộc đời. bạn ơi.

Coda: [A] Đảng cho trái tim tuyệt vời và tôi vẫn luôn cười
[E] Vì thế núi phải cúi [A] đầu trước tôi
Ai dá [Em] da anh ai dà [Am] dà
Ai dá [E] da anh ai dà [A] dà, à ha
—————–

If you wanna learn Đàm Thanh Anh quân bưu vui tính guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!