Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc in guitar acoustic version may be one of the best song you liked. Not only hearing the song but you can play “Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc guitar chords, you have visit to the best web site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc by Guitar Chords

[C] Khi đi bên em anh thầm [Em/B] ước, mình [Am] sẽ mãi mãi bên nhau [Em] hoài.
[F] Nắng sớm ban mai từng đàn [Em] chim ca líu lo, nắm [Dm] tay ta mơ mộng với [G] nhau.
[C] Hôm nay đi trên con đường [Em/B] vắng, chiều [Am] thu có những chiếc lá [Em] vàng.
[F] Em đã ra đi người [Em] yêu ơi anh nhớ em, từng [Dm] ngày lòng ngậm ngùi đơn [G] côi.
 
[C] Đêm đêm cô đơn anh ngồi [Am] hát, nhớ đến [Em] em những kỷ niệm rất [Am] đẹp.
Bản tình [F] ca anh đã viết dành [Dm] riêng cho đôi ta, giờ [Fmaj7] đây anh vẫn [F#dim] còn hát [G] mãi.
[C] Anh mong sẽ có một hạnh [Am] phúc, đến một [Em] ngày khi em quay trở [Am] về.
Thời gian [F] qua anh vẫn luôn cầu [Dm] mong cho em được bình [Fmaj7] yên nơi phương [F#dim] trời xa [G] xôi.
Anh nhớ… [C] em…!
 
[Em] [Dm] [G] [C7]
[F] [Em] [Dm] [G]
—————–

If you wanna learn Anh Mong Em Sẽ Có Một Hạnh Phúc guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!