Anh Không Níu Kéo played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Anh Không Níu Kéo by Vĩ MJ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Anh Không Níu Kéo guitar chords, you have visit to the best site.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Anh Không Níu Kéo” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Anh Không Níu Kéo by Vĩ MJ Guitar Chords

Hãy [F#m]nín đi em lệ rơi ướt [C#m]v ai rồi.
T [E]hôi thương anh làm [A]ch i..
Lâu m [F#m]ắt đi em.. gần hết [C#m]đê m rồi.
Vì ngày mai [E]em bước sang ng [F#m]ang..
dau biet rằn [F#m]g tình là [C#m]giây o án..
Dẫu biết [E]rằng hợp rồi sẽ ta [A]n..
Dẫu biết rằn [F#m]g cuộc đời trái [C#m]nga ng..
Đã lỡ yêu r [E]ồi.. buồn cũng thế [F#m]thô i..
Khóc làm g [D]ì để anh [E]x ót xa…
Anh khô [C#m]ng trách em đâu [F#m]người ơi..
Anh sẽ cườ [D]i nhìn em [E]bước đi..
Nước mắt a [C#m]nh em không thấy đâu [F#m]người ơi…
Hãy tin rằ [E]ng thời gian cứ [E]tr ôi..
Thì em sẽ q [C#m]uên anh nhanh thôi [F#m]ngườ i ơi..
Sẽ chỉ cò [D]n mình anh với [E]a nh..
Và nổi nhớ [C#m]xé nát giấc mơ từng [F#m]đ êm…..
—————–

If you wanna learn Vĩ MJ Anh Không Níu Kéo guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!