Anh Đi Nhé in guitar acoustic version might be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Anh Đi Nhé by Khắc Anh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Anh Đi Nhé guitar chords, you’ve come to the best web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Anh Đi Nhé” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Anh Đi Nhé by Khắc Anh Guitar Chords

Capo ngăn 2
Thì ra kia [C]là người [Am]luôn dành cho [F]em
Niềm vui [G]mỗi khi anh không [C]bên cạnh
Phải chăng tất [Am]cả những gì đang xảy ra phút [Em]giây này
Chỉ là mơ thì tốt biết [F]bao, lòng vui biết đến [C]nhường nào
Nụ cười em [Am]gần ai [Em]như là tia [F]nắng…
Còn [G]nước mắt anh rơi như [C]đứa trẻ
Làm sao em [Am]hiểu thứ cảm giác ở trong trái [Em]tim này
Bởi thời gian mình bước đến [F]bên đời nhau, chỉ mình anh đau [G]
Người yêu [Am]ơi ! anh đi nhé
Cho anh quay bước đi trong lặng [Em]thinh em yêu nhé
Bao nhiêu khoảnh khắc khi ta
gần nhau [F]xin hãy xếp vào nơi[G] gọi là quá [C]khứ
Bình yên [Am]bên ai em nhé
Anh không muốn thấy em đau buồn [Em]đâu xin hãy nhớ
Mai sau nếu có vô tình [F]gặp nhau
Lòng anh [G]sẽ đau [Em]nếu như em [Am]buồn
—————–

If you wanna study Khắc Anh Anh Đi Nhé guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!