Ân tình đánh mất in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Ân tình đánh mất by Trương Lê Sơn” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Ân tình đánh mất guitar chords, you’ve visit to the perfect web site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ân tình đánh mất song.

“Ân tình đánh mất” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Ân tình đánh mất by Trương Lê Sơn Guitar Chords

[Dm] Có bao đôi tình [Gm] nhân yêu nhau thật [A7] lòng
Được đến bên nhau bình [F] yên, hạnh phúc như đôi [Dm] ta
Tiếng yêu thương ngày [Gm] xưa ôi quá mặn [A7] nồng
Hạnh phúc ở trong tầm [Dm] tay mà không nắm giữ
Để chén đắng cay bờ [Gm] môi, nuốt ân hận [A7] này
Người đã xa [Dm] ta rồi

Em ra [Gm] đi, sau màn mưa nước [C] mắt
Trong phũ [F] phàng, đắng cay ê [Bb] chề
Bao tiếng [Gm] yêu ngày xưa đã [Bb] hết
Tại vì chính [A7] anh người ơi

Ngày đó anh cuồng [Dm] si, ngày đó anh dại [Gm] điên
Chạy theo những [C] nỗi đam mê tầm [F] thường
Ngày đó anh phụ [Gm] em ruồng rẫy ân tình xưa
U [Bb] mê lao vào tăm [A7] tối

Giờ biết quay về [Dm] đâu? tình đã xa tầm [Gm] tay?
Giờ tình kia đã [C] đổ vỡ sao cho [F] đầy?
Ngàn đoá hoa phù [Gm] du, nào có đâu bằng em?
Mất đi yêu [A7] thương mới biết ân [Dm] tình
—————–

If you want to learn Trương Lê Sơn Ân tình đánh mất guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!