Ẩn dấu rêu phong played in guitar may be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Ẩn dấu rêu phong by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Ẩn dấu rêu phong guitar chords, you already visit to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Ẩn dấu rêu phong song.

“Ẩn dấu rêu phong” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ẩn dấu rêu phong by Guitar Chords

[Em] Thèm về bên suối [A] mát
Dưới tàn lá [Em] cây xanh
Nghe nửa dáng trăng [F#7] thu
Rì rào nước [Em] chảy.

[Bm] Nghiêng nghiêng dòng lửa cháy
Nền [E] đá thắp sáng không [Bm] gian
Mặt trời ẩn [D] bóng
[E] Cỏ rêu [Bm] xanh [E7]
Nằm im ghi [Am] dấu
Đôi [B7] mắt thời gian trôi [Em] đi [Dm]
Tiếng suối ru [Em] êm
[Am] Lời xưa gọi [Em] nhau
Mùa [B7] nắng [Em] cũ

Miền núi [Edim] lạ hoa đầy trang đất
Nối [A] liền nhịp sống rưng [Em] rưng
Tiếng hát môi [B] cười
Tan rã từng khúc đau quanh
Mùa [B7] mưa đêm trước mưa [Em] nhanh

[E] Thèm về [E7] thôi hạt cát lòng [Am] sông chảy mãi [Gm]
Bọt nước mây [Am] trời [B7]
Xoay mặt nhìn [Am] nhau
Nhìn [B] ra dòng suối đi mau
[F#7] Bờ sương ngàn thu [B] đọng
Sóng [B7] vỗ trăng [Em] in.
—————–

If you wanna learn Ẩn dấu rêu phong guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!