Âm Thầm Die Kênh played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Âm Thầm Die Kênh by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Âm Thầm Die Kênh guitar chords, you just visit to the perfect page.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Âm Thầm Die Kênh song.

“Âm Thầm Die Kênh” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Âm Thầm Die Kênh by Guitar Chords

[C]Khi kênh die em thấy điều [G]chi
Đi bên anh em thấy điều [Am]gì…(Nước mắt rơi)
Gần [Em]kề…làn mi
Chẳng còn [F]những giây [G]phút
Chẳng còn [Em]những êm [Am]đềm
[F]Nhớ khi xưa làm [Dm]không die [G]kênh
[C]Khi xưa ta không thấy Gà [G]die
Nhưng nay ta bỗng thấy [Am]đàn gà cúm gia cầm [Em]chẳng còn một con
Rồi đột [F]nhiên em [G]khóc
Rồi chợt [Em]muốn nhảy [Am]cầu
[F]Buông bàn tay, rời [Dm]xa bàn phím bước [G]đi
ĐK:
Chợt một [C]hôm gà die chẳng lý do [G]gì
Vài ngàn [Am]đô chợt không thấy [Em7]đâu
Nghề re up [F]là thế khi [G]lên [Em]tiên, lúc xuống [Am]bùn
[F]Cớ sao mà lại [Dm]nỡ report lẫn [G]nhau
Còn [C]thằng life với quiz đá [G]kênh ra hoài
Tiền [Am]kênh die thì nó chẵng [F]pay
Mua [G]view cũng bị [C]die kênh
Rap:
Khi [C]xưa ta làm youtube
Cuộc đời thật vui tươi
Khi đêm [G]về
Mang kênh ra làm
Kênh lên view cao, ta liên kết ngay
Hai [Am]tư ta ra ngân hàng thật là phấn chấn
Có những ngày ta không cần ăn uống
Những [Em]phút vui, nụ cười ngày hôm qua
Kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương trắng

Anh [F]nhớ giọt nước mắt sâu [G]lắng

Anh [Em]nhớ cái thời đó đã xa [Am]lắm
[F]Buông bàn tay rời [Dm]xa bàn phím bước [G]đi
ĐK:
Chợt một [C]hôm gà die chẳng lý do [G]gì
Vài ngàn [Am]đô chợt không thấy [Em7]đâu
Nghề re up [F]là thế khi [G]lên [Em]tiên, lúc xuống [Am]bùn
[F]Cớ sao mà lại [Dm]nỡ report lẫn [G]nhau
……………
[C]Ừ. Gà die … không sao [G]mà… Từ đây… re [Am]up sẽ [Em]thôi
Làm [F]content người [G]ơi Kênh chết [Em]kháng dễ [Am]như bèo
[F]Cứ từ từ Tiền sẽ [Dm]quay lại với [G]ta
Lên tông:
Bọn report [C#]kia hãy lắng tai nghe [G#]này
Mày [Bbm]report thì cũng [Fm7]chẳng ngon
Mày [F#]report người [G#]ta, người ta [Fm]cũng report [Bbm]lại
[F#]Thế nên là đừng cướp [Ebm]miếng cơm của [G]nhau
[F#]Content [G#]tao làm tao [C#]ăn
Content tao làm tao ăn
Này bạn ơi từ này làm content – chớ render
Dẫu biết rằng, tiền sẽ không đến rất nhanh
Nhưng không bao giờ die kênh
—————–

If you wanna study Âm Thầm Die Kênh guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!