Âm Bản in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Âm Bản by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Âm Bản guitar chords, you have come to the perfect place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Âm Bản” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Âm Bản by Guitar Chords

LYRICS:
[Am]Ta đi tìm [G]em giữa nơi mây [F]mù mịt mờ hơi [G]sương lạnh.
[Am]Ta đi tìm [G]em tới nơi chân [F]trời chẳng thấy em [E7]đâu.
Tháng [Am]sáu mưa cứ [G]rơi như lòng [F]ta đớn đau bao [G]ngày.
Xa [Am]vời bao ấm [G]êm vui vầy cùng [F]người giờ qua [E7]rồi.
Yên [Am]lặng giọt mưa vẫn [G]rơi.
Thương [F]lòng người trai uống [G]say men tình.
[Am]Chiều đã [G]tàn, mình [F]về đây [E7]chưa?
Tình [Am]chết trong giấc [G]mơ vô cùng.
[F]Ta đã chung duyên [G]này.
Tình về những [Am]đâu? Tình về những [G]đâu?
Tình về những [F]nơi ta đã từng [G]qua?
Tình [Am]ấy như bức [G]tranh đơn màu [F]nhạt phai.
Người vẽ [G]nên bao giờ?
[Am]Tơ duyên [G]ta từ nay đứt đi, đành [F]đoạn vùi dưới đáy [E7]lòng.
 
Drop
[Am] [G] [F] [G] X2
[Am] [G]-[F#]-[F] [G]
[Am] [G] [F] [E7]
—————–

If you wanna study Âm Bản guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!