Ai mới là định mệnh played in guitar might be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Ai mới là định mệnh by Khánh Đơn” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Ai mới là định mệnh guitar chords, you’ve come to the best website.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Ai mới là định mệnh song.

“Ai mới là định mệnh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ai mới là định mệnh by Khánh Đơn Guitar Chords

1. [Dm] Yêu thương một người anh đâu [Am] biết sẽ như thế này
[Bb] Sau khi chia [C] tay anh lại [F] trở thành người đau khổ
[Dm] Đã nhiều lần tan vỡ anh ngỡ [Am] em là người sau cùng
[Bb] Anh yêu em thật lòng nguyện hi [A7] sinh tất cả vì em.

2. [Dm] Đâu hay một ngày em bỗng [Am] nói chúng ta không hợp
[Bb] Em buông tay [C] anh cho dù [F] anh ngàn lần níu giữ
[Dm] Vẫn là lời xưa cũ anh đã [Am] nghe ngàn lần như vậy
[Bb] Ta có duyên không phận nên [Am] mình đành chia [Dm] tay.

ĐK:
[Dm] Khóc hay là cười khi anh [Am] đã mất đi một người
[Bb] Một người mà ngày [C] qua anh đã [F] trao yêu thương nhiều quá
[Dm] Lại một lần đau tim lại [Am] thêm vết thương hằn sâu
Cứ như [Bb] thế đến bao [C] lâu anh mới thôi [A7] buồn.

[Dm] Bước trên đoạn đường hỏi ai [Am] mới chính là định mệnh
[Bb] Một người sẽ cùng [C] anh qua khó [F] khăn qua mưa và nắng
[Dm] Lòng sợ ngại yêu anh sợ [Am] tim của anh lại đau
Thôi cứ một [Bb] mình mới biết [C] ai mới là định [Dm] mệnh.
—————–

If you want to be master of Khánh Đơn Ai mới là định mệnh guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!