Ai mang đi niềm đau in ukulele acoustic version maybe one of the perfect song you loved. Not only hearing the music but you can play “Ai mang đi niềm đau by Trường Huy” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

Whether you are searching for Ai mang đi niềm đau ukulele chords, you already visit to the best page.

Yups, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier ukulele will feel to play that song.

“Ai mang đi niềm đau” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Ai mang đi niềm đau by Trường Huy ukulele Chords

1. Màn [Am] sương rơi đêm [C] biển vắng gợi [G] nhớ kỷ [Am] niệm
Làn [Am] mây ơi cùng [C] với gió hoà [G] nhau cùng đến [C] đây
Ngọn [F] sóng mãi [G] vút cao [Em] cuối nơi chân [F] trời
Nụ hôn ngất [Em] ngây ai vừa [Am] trao
 
2. Giờ [Am] chia ly trong [C] tiếc nuối sao [G] dấu cơn đau [Am] này
Người [Am] ra đi xa [C] chân mây còn [G] nhớ người chốn [C] đây
Hoài [F] sóng mãi [G] ký ức tia [Em] nắng lây thân [F] gầy
Vòng tay ai quấn [G] quanh tâm hồn [Am] em
 
ĐK: Này [F] gió hãy [G] cuốn theo nỗi [Em] buồn
Này [F] sóng hãy [G] hát theo biển [Em] khơi
Và [F] mây ơi hãy [G] chở những [Em] cánh chim rã [F] rời
Chiều [Am] tan sao đứng [Em] yên lặng nhìn [Am] tôi
 
Nhờ [F] sóng sóng [G] mãi chẳng ngừng [Em] than
Nhờ [F] gió gió [G] vẫn cuốn niềm [Em] đau
Hình [F] bóng ấy hơi [G] ấm xưa [Em] vẫn luôn không [F] rời
Thời [Am] gian trôi xin [Em] cố quên người [Am] ơi
—————–

If you wanna learn Trường Huy Ai mang đi niềm đau ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of musics, and each of them is easy to learn.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Searching for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!