Ai mang đi niềm đau in guitar acoustic version can be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Ai mang đi niềm đau by Trường Huy” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Ai mang đi niềm đau guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Ai mang đi niềm đau music.

“Ai mang đi niềm đau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ai mang đi niềm đau by Trường Huy Guitar Chords

1. Màn [Am] sương rơi đêm [C] biển vắng gợi [G] nhớ kỷ [Am] niệm
Làn [Am] mây ơi cùng [C] với gió hoà [G] nhau cùng đến [C] đây
Ngọn [F] sóng mãi [G] vút cao [Em] cuối nơi chân [F] trời
Nụ hôn ngất [Em] ngây ai vừa [Am] trao
 
2. Giờ [Am] chia ly trong [C] tiếc nuối sao [G] dấu cơn đau [Am] này
Người [Am] ra đi xa [C] chân mây còn [G] nhớ người chốn [C] đây
Hoài [F] sóng mãi [G] ký ức tia [Em] nắng lây thân [F] gầy
Vòng tay ai quấn [G] quanh tâm hồn [Am] em
 
ĐK: Này [F] gió hãy [G] cuốn theo nỗi [Em] buồn
Này [F] sóng hãy [G] hát theo biển [Em] khơi
Và [F] mây ơi hãy [G] chở những [Em] cánh chim rã [F] rời
Chiều [Am] tan sao đứng [Em] yên lặng nhìn [Am] tôi
 
Nhờ [F] sóng sóng [G] mãi chẳng ngừng [Em] than
Nhờ [F] gió gió [G] vẫn cuốn niềm [Em] đau
Hình [F] bóng ấy hơi [G] ấm xưa [Em] vẫn luôn không [F] rời
Thời [Am] gian trôi xin [Em] cố quên người [Am] ơi
—————–

If you wanna learn Trường Huy Ai mang đi niềm đau guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!