Ai còn chờ ai played in guitar might be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Ai còn chờ ai by Anh Khang” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Ai còn chờ ai guitar chords, you just visit to the right website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Ai còn chờ ai” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ai còn chờ ai by Anh Khang Guitar Chords

Chơi [G] vơi một mình ai
Chơi [Bm] vơi đường thật [Em] dài
Chơi [G] vơi nhớ thương hoài
Biết [C] có ngày trở [D7] lại?

Sao [G] đêm dài thật dài?
Cho [Bm] anh còn đợi [Em] hoài
Sao [G] em vẫn e ngại?
Để [C] ai còn chờ [D7] ai

Thương [Bm] nhau hãy quay [Em] về
Yêu [Bm] nhau hãy quay [G] về
Về ngồi [Am] sát kề nhẹ làn tóc thề
Như ngày [D7] đầu tiên

Thế nhé [G] dấu yêu có nhớ đến nhau
Về đây [Em] đón đưa về nghiêng nắng mưa
Cho anh [C] thương lại cho em [G] yêu lại
Cho ta mơ về bình [D7] yên

Thế nhé [G] dấu yêu có nhớ đến nhau
Gọi em [Em] giấc mơ ngày yêu ấu thơ
Biết đến [C] bao giờ anh thôi [D7] mong chờ
Về đây [G] nhé em
—————–

If you want to study Anh Khang Ai còn chờ ai guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!