Ai buồn hơn ai in ukulele acoustic version maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Ai buồn hơn ai by Hoàng Thi Thơ” using ukulele too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its ukulele chords.

Whether you are looking for Ai buồn hơn ai ukulele chords, you’ve come to the right site.

Yups, ukulele is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play the music.

“Ai buồn hơn ai” ukulele chords has Boston rhythm and included in “” album.

Ai buồn hơn ai by Hoàng Thi Thơ ukulele Chords

Thuở ấy quen [C] nhau trên đường thanh [Em] vắng
Trong nắng thu [F] sang, hay mùa trăng [Am] sáng
Chưa tròn duyên [Dm] thắm nhưng [G] đường chia [C] đôi
Nhưng [G] tình xa [C] xôi.

Cầm lấy tay [C] nhau em buồn khẽ [Em] nói
Rồi lúc chia [F] tay, đôi người đôi [Am] ngả
Đôi người đôi [Dm] ngả ai [G] buồn hơn [C] ai
Ai [G] buồn hơn [C] ai.

Trời làm [Cm] chia ly những khi còn [Fm] chung vui
Mùa đông đã tới giữa khi thu [Eb] chưa đi
[Cm] Trời cho nước mắt khóc khi cùng [Fm] chia ly
Những khi gặp [G] gỡ ấy khi phân [Cm] kỳ.

Rồi lúc xa [C] nhau tâm hồn xao [Em] xuyến
Anh nói với [F] em, khi lòng heo [Am] hút
Đôi người đôi [Dm] ngả, ta [G] buồn như [C] nhau
Ta [G] buồn như [C] nhau.
—————–

If you wanna learn Hoàng Thi Thơ Ai buồn hơn ai ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to master.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Simple .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!