23 played in guitar can be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “23 by Ngô Lan Hương” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for 23 guitar chords, you just visit to the perfect web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“23” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

23 by Ngô Lan Hương Guitar Chords

[C]Tội quá đi thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 chưa có [C]gì.
Tội quá đi [C]thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 em [G]bỏ anh [C]đi.
 
Sáng thức [C]dậy ngước mắt nghìn trời[G] xanh
Chim vẫn [F]hót và gió vẫn trong [C]lành
Chỉ có tim [C]anh là vỡ tan [G]tành
Không một [F]lời, em [G]ngoảnh mặt quay [C]đi.
[Em]23 mới ra trường thôi [Am]mà
Anh vừa bước [Dm]ra cuộc [G]đời đạp anh [C]ngã!
Trong tay [Em]anh chỉ đủ 10 nghìn mua[Am] bánh
Gia tài duy [D]nhất anh có LÀ [G]EM ((
 
Anh đã tin [C]rằng chỉ cần mình có [G]em
Bao khó [F]khăn cũng [G]chẳng là thử [C]thách
Anh đã tin [C]rằng chỉ cần mình nắm [G]tay
Bao nhiêu [F]năm cũng [G]chẳng là cay [C]đắng
Nhưng đến một [C]ngày, em lại nói [G]ra:
” Anh [F]ơi, anh [G]à mình CHIA [C]TAY
Thôi đến đây [C]thì coi như mình hết [G]duyên
Thanh [F]xuân em [G]không chờ được[C] anh. “
 
[C]Tội quá đi thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 chưa có [C]gì.
Tội quá đi [C]thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 em [G]bỏ anh [C]đi.
 
[C]Tội quá đi thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 chưa có [C]gì.
Tội quá đi [C]thôi, tội quá đi [G]thôi
[F]23 em [G]bỏ anh [C]đi.
 
Sáng thức [C]dậy ngước mắt nghìn trời [G]xanh
Chim vẫn [F]hót và[G] gió vẫn trong[C] lành
Chỉ có tim [C]anh là vỡ tan [G]tành
[F]23 em [G]bỏ anh [C]đi.
—————–

If you want to study Ngô Lan Hương 23 guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!