100 Ngày Yêu Nhau in guitar acoustic version can be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “100 Ngày Yêu Nhau by Phúc Trường” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for 100 Ngày Yêu Nhau guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play 100 Ngày Yêu Nhau song.

“100 Ngày Yêu Nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

100 Ngày Yêu Nhau by Phúc Trường Guitar Chords

[Em]Ta gặp [D]nhau một [C]ngày cuối tháng [G]4
Em [Am]đứng xô màn mưa nhẹ [Em/G]nhàng
Ánh [F#m7b5]mắt xa xăm nhìn [B]anh
 
[Em]Ta nhận [D]ra ta [C]đã iu từ lúc nào [G]rồi
Cứ [Am]thế những ngày ở bên [Em/G]nhau
Em đã [F#m7b5]quên cả Thế [B]giới
 
ĐK: [Em]Dù chỉ còn một ngày để [D]hy vọng
Em [C]vẫn luôn cầu [G]mong
Để [Am]anh sống bình yên nơi [Em/G]đó
Đớn đau [F#m7b5]này em xin nhận [B]hêt
 
[Em]Dù chỉ còn 1 giây để [D]hy vọng
Em [C]vẫn muốn được [G]yêu
Được [Am]ôm anh bằng bàn tay [Em]anh
sẽ không [B]bao giờ rời xa anh [Em]đâu.
 
(Giang Tấu)
 
[Em]Ta gặp [D]nhau một [C]ngày cuối tháng [G]4
Em [Am]đứng xô màn mưa nhẹ [G]nhàng
Ánh [F#m7b5]mắt xa xăm nhìn [B]anh
 
M: Em lại [Em]trốn anh ở [D]nơi nào
Để [C]anh lạc vào trong đêm [G]tối
Tìm [Am]em giữa trăm ngàn nỗi [G]vô vọng
Đừng xa anh người yêu dấu [B]ơi
 
(ĐK) (ĐK)
—————–

If you wanna be master of Phúc Trường 100 Ngày Yêu Nhau guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!